Pozycję naszej firmy na rynku wypracowaliśmy sobie wiedzą, rzetelnością i uczciwością wobec klientów. Stale współpracujemy ze 137 podmiotami gospodarczymi. Rozliczamy również osoby nieprowadzące działalności godpodarczej z dochodów osiągniętych w kraju i za granicą.

    Zespół tworzą:

  • mgr Zofia Bylica, doradca podatkowy (nr wpisu 04838),
  • mgr Janusz Bylica, doradca podatkowy (nr wpisu 05784),
  • mgr Tomasz Bylica, radca prawny (nr wpisu KR-2333),
  • mgr Danuta Paluszkiewicz, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów(nr 50025/2011),
  • Dorota Kubica, specjalistka do spraw ZUS,
  • mgr Magdalena Bylica, księgowa,
  • Anna Szymik, asystent ds księgowości,
  • Gabriela Ramęda, asystent ds księgowości
Zapraszamy do wsp󳀚pracy!
Biuro rachunkowe TOP 1993-2016
Doradcy podatkowi Zofia i Janusz Bylica